Kadra

Beata Wolanin

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym

Bożena Banak

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Szadura

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Mazurkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Staszak

Funkcja: Nauczyciel

Mariola Sysa

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Suchodolska

Funkcja: Nauczyciel

Zbigniew Kwiatkowski

Funkcja: Nauczyciel

Anna Pawłowicz

Funkcja: Pracownik obsługi

Barbara Jaruga

Funkcja: Pracownik obsługi

Katarzyna Saran

Funkcja: Psycholog

Grzegorz Kolasa

Funkcja: Nauczyciel

Anna Boruczenko - Sieńczyk

Funkcja: Nauczyciel

Dariusz Jagiełło

Funkcja: Nauczyciel

Marzena Szymaniak

Funkcja: Nauczyciel

Paweł Suryś

Funkcja: Nauczyciel

Zbigniew Kwiatkowski

Funkcja: Wychowawca