Podręczniki

Tytuł: Matematyka z plusem

Autor: M. Dobrowolska, M. Jacewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

Nr wydania: MEN 340/1/2015/z1

Podręcznik do klasy czwartej + ćwiczenia wersja B (dwuzeszytowa) Arytmetyka 052005 Geometria 052006

Przedmiot: matematyka

Tytuł: Wczoraj i dziś Zeszyt ucznia ”Wczoraj i dziś”

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era Spółka z.o.o

Nr wydania: 443/1/2012

Podręcznik Historia i społeczeństwo Kl. IV
i Zeszyt ucznia ”Wczoraj i dziś”

Przedmiot: historia

Tytuł: Wczoraj i dziś Zeszyt ucznia ”Wczoraj i dziś”

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era Spółka z.o.o

Nr wydania: 443/2/2013

Podręcznik Historia i społeczeństwo Kl. V

Zeszyt ucznia ”Wczoraj i dziś”

Przedmiot: historia

Tytuł: Wczoraj i dziś Zeszyt ucznia ”Wczoraj i dziś” część 1 i 2

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 443/2014

Podręcznik Historia i społeczeństwo Kl. VI
Zeszyt ucznia ”Wczoraj i dziś” część 1 i 2

Przedmiot: historia

Tytuł: Do dzieła

Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 326/1/2011/2015

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej.

Przedmiot: plastyka

Tytuł: Lubię tworzyć

Autor: Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

Wydawnictwo: Grupa Edukacyjna SA

Nr wydania: 397/2/2013

Podręcznik do plastyki dla klasy piątej.

Przedmiot: plastyka

Tytuł: Lubię tworzyć

Autor: Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

Wydawnictwo: Grupa Edukacyjna SA

Nr wydania: 397/3/2014

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej.

Przedmiot: plastyka

Tytuł: Lekcja muzyki

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 589/102012/2015

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej.

Przedmiot: muzyka

Tytuł: Muzyczny świat

Autor: Teresa Wójcik

Wydawnictwo: Grupa Edukacyjna SA

Nr wydania: 495/2/2013

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej.

Przedmiot: muzyka

Tytuł: Muzyczny świat

Autor: Teresa Wójcik

Wydawnictwo: Grupa Edukacyjna SA

Nr wydania: 495/3/2014

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej.

Przedmiot: muzyka

Tytuł: Tajemnice przyrody Zeszyt ucznia ”Tajemnice przyrody” część 1 i 2

Autor: Maria Marko-Worołowska Feliks Szajfer Joanna Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 399/1/2011

Podręcznik do przyrody kl.IV
Zeszyt ucznia ”Tajemnice przyrody”
część 1 i 2

Przedmiot: przyroda

Tytuł: Tajemnice przyrody Zeszyt ucznia ”Tajemnice przyrody” część 1 i 2

Autor: Janina Ślosarczyk Ryszard Kozik Feliks Szlajfer

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 399/2/2013

Podręcznik do przyrody Kl. V
Zeszyt ucznia ”Tajemnice przyrody” część 1 i 2

Przedmiot: przyroda

Tytuł: Tajemnice przyrody Zeszyt ucznia ”Tajemnice przyrody” część 1 i 2

Autor: Joanna Stwarz Feliks Szlajfer Hanna Kowalczyk

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 399/3/2014

Podręcznik do przyrody Kl. VI
Zeszyt ucznia ”Tajemnice przyrody” część 1 i 2

Przedmiot: przyroda

Tytuł: Miedzy Nami, podręcznik i ćwiczenia wersja A (dwuzeszytowa)

Autor: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzak

Wydawnictwo: GWO

Nr wydania: 445/1/2012/2015


Podręcznik i ćwiczenia wersja A (dwuzeszytowa) do klasy czwartej.

Przedmiot: język polski

Tytuł: Słowa na start Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego/Słowa na start Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V

Autor: Agnieszka Łuczak Anna Murdzek/ Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 338/4/2013, 338/3/2014

Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego, klasa piąta oraz Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V

Przedmiot: Język polski

Tytuł: Słowa na start Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego/Słowa na start Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI

Autor: Marzena Derlukiewicz/Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 338/5/2014, 338/6/2014

Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego klasa szósta oraz podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI

Przedmiot: Język polski

Tytuł: Team up 1

Autor: Philippa Bowen, Denis Delaney i Diana Anyakwo

Wydawnictwo: Oxford

Nr wydania: 682/1/2014

Podręcznik do języka angielskiego w klasie czwartej.

Przedmiot: język angielski

Tytuł: Project Third Edition

Autor: Tom Hutchinson

Wydawnictwo: Oxford

Nr wydania: V - 217/2/2013/z1

Podręcznik do języka angielskiego w klasie piątej.

Przedmiot: język angielski

Tytuł: Project Third Edition

Autor: Tom Hutchinson

Wydawnictwo: Oxford

Nr wydania: VI- 217/3/2009

Podręcznik do języka angielskiego w klasie szóstej.

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: Lubię to!

Autor: Michał Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: MEN 729/1/2015

Podręcznik do zajęć komputerowych w klasie czwartej.

Przedmiot: zajęcia komputerowe

Tytuł: Jak to działa

Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: MEN 295/2010/2014

Podręczniki do zajęć technicznych w klasie czwartej.

Przedmiot: zajęcia techniczne

Tytuł: Kraina przedszkolaka

Autor: Beata Szurowska

Wydawnictwo: Grupa Edukacyjna

Zestaw edukacyjny do oddziału przedszkolnego.

Przedmiot: wychowanie przedszkolne

Tytuł: Obowiązujące podręczniki do klasy I refundowane będą przez MEN (Nasz elementarz, Nasze ćwiczenia

Autor: Maria Lorek, Barbara Ochmańska, Lidia Wollman

Wydawnictwo: MEN /Nowa Era

Nr wydania: ..........................

Zestaw edukacyjny do klasy pierwszej uczniowie otrzymają bezpłatnie.

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Tytuł: Podręcznik do szkoły podstawowej "Nasza szkoła" klasa II, część I,II,III,IV, "Nasze ćwiczenia klasa II"

Autor: Maria Lorek, Monika Zatorska /ćwiczenia E. Hryszkiewicz, i inni

Wydawnictwo: MEN (podręcznik) Nowa Era (ćwiczenia)

Nr wydania: MEN

Zestaw edukacyjny do klasy drugiej refundowany przez MEN

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Tytuł: New Bingo Plus! (2A-2B)

Autor: Anna Wieczorek

Wydawnictwo: PWN

Nr wydania: 101/2/2011/z1

Podręczniki do języka angielskiego dla klasy drugiej i trzeciej.

Przedmiot: język angielski