Sonda

Losy absolwentów naszej szkoły

Dalsza edukacja

50 %

Studia

49 %

Suma głosów: 712