Sonda

Losy absolwentów naszej szkoły

Dalsza edukacja

50 %

Studia

50 %

Suma głosów: 690