Sonda

Losy absolwentów naszej szkoły

Dalsza edukacja

51 %

Studia

48 %

Suma głosów: 1081