Aktualności

10 listopada 2020 18:25 | Aktualności

11 listopada Święto Niepodległości - 2020

102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne obchody Święta Niepodległości były inne niż zazwyczaj.

czytaj więcej »

08 listopada 2020 13:39 | Aktualności

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 29 listopada – informacja dla rodziców

Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami przyznawania zasiłku opiekuńczego dla rodziców. W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z zasiłkiem opiekuńczym...

czytaj więcej »

08 listopada 2020 13:31 | Aktualności

Informacja o konsultacjach dla uczniów kl VIII

Od 09 listopada 2020r. uczniowie klasy VIII mają możliwość skorzystania z konsultacji nauczycielskich z przedmiotów egzaminacyjnych tj. języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Konsultacje będą organizowane stacjonarnie czyli na terenie szkoły według harmonogramu opracowanego...

czytaj więcej »

05 listopada 2020 18:30 | Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br.

Szanowni Państwo, od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów...

czytaj więcej »

25 października 2020 14:47 | Aktualności

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

Szanowni Rodzice, Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870...

czytaj więcej »

22 października 2020 19:30 | Aktualności

Informacja dla rodziców i nauczycieli

Bardzo proszę o zapoznanie się z poradnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie: Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców. Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół Bezpieczna Szkoła: Zagrożenia...

czytaj więcej »

22 października 2020 18:02 | Aktualności

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny".

Fundacja Dla Przyrody zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym realizowanym w ramach projektu edukacyjnego „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny". Konkurs polega na narysowaniu jednego gatunku wybranego z...

czytaj więcej »

22 października 2020 17:22 | Aktualności

Organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, w bieżącym roku szkolnym Lubelski Kurator Oświaty organizuje we współpracy z LSCDN dwanaście konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły organizacyjne zostały opisane w Regulaminie konkursów przedmiotowych dla...

czytaj więcej »

14 października 2020 15:50 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za dar nauki, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy i czynienia jej bardziej dostępną i zrozumiałą. Zatem życzymy wszystkim Pracownikom w dniu ich święta cierpliwości, wytrwałości oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku...

czytaj więcej »

05 października 2020 19:33 | Aktualności

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym informuje, iż biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala w roku szkolnym 2020/2021 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02 listopada 2020 04-05 stycznia 2021 roku, 25,...

czytaj więcej »