Aktualności

08 listopada 2020 13:31 | Aktualności

Informacja o konsultacjach dla uczniów kl VIII

Od 09 listopada  2020r. uczniowie klasy VIII mają możliwość skorzystania z konsultacji nauczycielskich z przedmiotów egzaminacyjnych tj. języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Konsultacje będą organizowane stacjonarnie czyli na terenie szkoły według harmonogramu opracowanego przez dyrektora. Konsultacje mogą być indywidualne lub  grupowe (jedna grupa liczy do 4 osób). W związku z powyższym proszę, aby uczniowie zgłaszali  potrzebę konsultacji nauczycielowi danego przedmiotu. Nauczyciel  przekaże informację dyrektorowi, który wraz z nauczycielem ustali harmonogram spotkań indywidualnych lub grupowych.

Przed skorzystaniem z konsultacji, bardzo proszę uczniów i ich rodziców
o dokładne  zapoznanie się  z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi
w naszej szkole w okresie zagrożenia koronawirusem i ich przestrzeganie. Niniejsze procedury znajdują się stronie internetowej szkoły w zakładce „Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii” 

Przeczytano: 16 razy. Wydrukuj|Do góry