Rok Szkoły w Ruchu

25 marca 2014 13:47 | Rok Szkoły w Ruchu

Obszar nr 1 Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne

Zadanie: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF, które dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe i atrakcyjne. Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej w Łopienniku Dolnym realizowane jest w systemie klasowo - lekcyjnym. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej, zajęcia wychowania fizycznego...

czytaj więcej »

25 marca 2014 13:35 | Rok Szkoły w Ruchu

Obszar nr 2 Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

Zadanie: napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) Zajęcia sportowe: tenis stołowy Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych...

czytaj więcej »

25 marca 2014 13:33 | Rok Szkoły w Ruchu

Obszar nr 6 Zajęcia zorganizowane

Zadanie skierowane do szkół współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci...

czytaj więcej »

25 marca 2014 13:29 | Rok Szkoły w Ruchu

Oszar nr 8 Aktywność z udziałem rodziny

Zadanie:Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole itp. W Szkole Podstawowej w Łopienniku Dolnym zorganizowano dwie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów:...

czytaj więcej »