DORADZTWO ZAWODOWE

07 lutego 2019 17:07 | DORADZTWO ZAWODOWE

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2019/2020

Treść zarządzenia Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 : https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9691 Inne ważne informacje znajdą Państwo na stronie: Rekrutacja do szkół...

czytaj więcej »

16 stycznia 2019 17:47 | DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe organizowane jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Dolnym w oparciu o Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (zamieszczony na stronie szkoły, w zakładce Dokumenty Szkoły). Główne cele realizacji orientacji zawodowej i doradztwa...

czytaj więcej »