Doradztwo zawodowe

17 lutego 2020 18:42 | Doradztwo zawodowe

Biblioteczka doradztwa zawodowego

Ważne i ciekawe informacje: Jaką szkołę średnią wybrać i jak zrobić to mądrze? https://dokariery.pl/-/jaka-szkole-srednia-wybrac-i-jak-zrobic-to-madrze- Informator o zawodach https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ Barometr zawodów 2020 (ranking zawodów poszuk

czytaj więcej »

17 lutego 2020 18:40 | Doradztwo zawodowe

Kryteria wyboru szkoły

Dla Rodziców Przy wyborze szkoły należy zwrócić uwagę: Czy szkoła ma dobrą bazę edukacyjną (dobrze wyposażone sale przedmiotowe, pracownie zawodowe, możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów)? Jak długi będzie czas dojazdu do szkoły i czy nie mieć to mieć wpływu...

czytaj więcej »

17 lutego 2020 18:38 | Doradztwo zawodowe

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10394/zal/Za%B3%B9cznik%20nr%201%20-%20Terminy%20post%EApowania%20rekrutacyjnego%20d

czytaj więcej »

18 grudnia 2019 20:27 | Doradztwo zawodowe

Baza szkół, do których dostali się w 2019 r. absolwenci naszej Szkoły

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie http://www.1lo.krasnystaw.pl/ II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie

czytaj więcej »

07 lutego 2019 17:07 | Doradztwo zawodowe

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2019/2020

Treść zarządzenia Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 : https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9691 Inne ważne informacje znajdą Państwo na stronie: Rekrutacja do szkół...

czytaj więcej »

16 stycznia 2019 17:47 | Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe organizowane jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Dolnym w oparciu o Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (zamieszczony na stronie szkoły, w zakładce Dokumenty Szkoły). Główne cele realizacji orientacji zawodowej i doradztwa...

czytaj więcej »