Ogłoszenia

27 lutego 2014 14:48 | Ogłoszenia

Regulamin Boiska Szkolnego

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO 1. Właścicielem boiska szkolnego jest Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym. 2. Z boiska szkolnego mogą korzystać tylko uczniowie szkoły oraz inne grupy sportowe. Sposób i zasady korzystania z boiska przez grupy sportowe winny być wcześniej ustalone z...

czytaj więcej »

11 grudnia 2013 15:17 | Ogłoszenia

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2013/2014

Dni dodatkowo wolne od zajęć rok szkolny 2013/2014 Zawiadomienie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym informuje, iż działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. nr 186, poz....

czytaj więcej »

17 października 2012 10:00 | Ogłoszenia

Dni dodatkowo wolne od zajęć rok szkolny 2012/2013

Zawiadomienie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym informuje, iż działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. nr 186, poz. 1245, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady...

czytaj więcej »

11 października 2012 15:57 | Ogłoszenia

Uchwała nr 14/2012 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie swojej działalności

Uchwała nr 14/2012 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie swojej działalności Na podstawie 43 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze...

czytaj więcej »

24 września 2012 18:17 | Ogłoszenia

Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu pt. „Akademia wielkich możliwości”.

Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym Wykaz zajęć w ramach projektu „Akademia wielkich możliwości” Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze humanistyczne dla klasy I Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze humanistyczne...

czytaj więcej »